Panele polikrystaliczne dla rozwiązań komercyjnych

Ogniwa polikrystaliczne zbudowane są z wykrystalizowanego krzemu. Jako że najlepszym kształtem dla ogniw jest kwadrat, pozwalający na szczelne pokrycie panelu materiałem półprzewodnikowym, ogniwa polikrystaliczne krystalizują w prostopadłościennej kadzi po czym również tnie się je na cienkie płytki. Krystaliczna budowa uwidacznia się poprzez niejednolitą powierzchnię płytki i wraz z kwadratowym kształtem, stanowi charakterystyczną cechę tego typu ogniwa. Ogniwa polikrystaliczne osiągają sprawności rzędu 12‐ 17%. Panele polikrystaliczne są wykonane z materiału, który ma częściowo uporządkowaną strukturę. Ich wydajność z m2 jest mniejsza niż w ogniwach monokrystalicznych.