Działanie instalacji fotowoltaicznej jest skomplikowanym procesem. Warto jest go jednak zgłębić, aby mieć świadomość, jakie korzyści niesie i co wpływa na jej najwyższą efektywność. Instalacja fotowoltaiczna składa się z trzech podstawowych elementów:

01.

Paneli słonecznych, których zadaniem jest zamiana energii pochodzącej wprost ze słońca na energię elektryczną, którą wykorzystuje się na pożytek domów i gospodarstwa.

02.

Inwertera – jest odpowiedzialny za zamianę prądu stałego w prąd zmienny, z jakim mamy do czynienia na co dzień.

03.

Licznika dwukierunkowego – dokonuje pomiaru energii wyprodukowanej przez instalację.

Budowa modułu fotowoltaicznego

Jak działamy?

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z maleńkich kwadracików, jakie widoczne są gołym okiem. Są to ogniwa, które łączą się w sposób szeregowy, a zamknięte są w aluminiowej ramie. Zwykle mamy do czynienia z 60 ogniwami, dzięki którym zachodzi efekt fotowoltaiczny.

Image module

Czym jest efekt fotowoltaiczny?

Jak działamy?

Efekt fotowoltaiczny to efekt fizyczny, jaki zachodzi z udziałem krzemu, które występują na powierzchni ogniwa. Promieniowanie słoneczne dochodzące do ogniw inicjuje przepływ ładunków, dzięki czemu zachodzi pobudzenie elektronów w krzemie. Ten proces wywołuje właśnie powstanie prądu elektrycznego. Aby mówić o bezpieczeństwie działania instalacji fotowoltaicznej, konieczne jest zamontowanie optymalizatora mocy.

Fotowoltaika Szczecin

Czym jest optymalizator mocy?

To ten element jest odpowiedzialny za optymalizację mocy wytwarzanego prądu. Kontroluje i śledzi moc poszczególnych paneli, uzyskując dane o ich bieżącym ładowaniu. Użytkownik jest więc w stanie kontrolować pracę modułów, wpływając na ich skuteczne działanie. To ważna zaleta paneli fotowoltaicznych, ponieważ stanowią one instalację, na którą można wywierać wpływ i ją skutecznie kontrolować.

Dominion Szczecin

Czym jest inwerter?

Pozostało nam tylko wyjaśnić do czego służy inwerter, zwany też falownikiem. To jeden z najważniejszych elementów instalacji, ponieważ odpowiedzialny jest za zamianę prądu stałego w prąd zmienny, który płynie w sieci elektrycznej. Inwerter jest sercem działania całego schematu fotowoltaicznego i odpowiada za jego prawidłowe działanie. Przyłączone są do niego moduły oraz przewód prądu zmiennego, którym dostarczana jest energia do budynków. Nie można zapomnieć o dodatkowych elementach instalacji, jak zabezpieczenia AC i DC, uziemienie i cała reszta konstrukcji. Nie jest to prosty schemat, ale jego działanie jest niewątpliwie bardzo użyteczne dla wszystkich, którzy poważnie myślą o oszczędnościach i pragną wpierać ekologiczne inicjatywy.