Systemy zintegrowane z siecią (on-grid)

Największy odsetek wśród instalacji fotowoltaicznych stanowią te, które są podłączone do sieci energetycznej – około 12,6 GW instalacji na całym świecie, co pozwala dostarczyć energię elektryczną do 2,4 miliona gospodarstw domowych.

W typowym systemie fotowoltaicznym, oddającym wyprodukowaną energię elektryczną do sieci, wszystkie przewody prowadzące od modułów są zebrane do jednej skrzynki przyłączeniowej, która jest połączona z siecią przez inwerter (DC/AC).