Systemy samodzielne (off-grid)

Fotowoltaiczne instalacje samodzielne działają głównie na obszarach oddalonych od sieci, na pustyniach, w krajach rozwijających się i służą przede wszystkim w sektorze telekomunikacyjnym,zasilaniu budynków oddalonych od skupisk ludzi, domków letniksowych, pojazdów rekreacyjnych, jachtów.
Tego typu instalacje występują często w połączeniu z innym, dodatkowym źródłem zasilania, np. generatorem wiatrowym i nazywane są systemami hybrydowymi.Najprostszy system PV off-grid składa się z odpowiednio dobranej ilości ogniw połączonych szeregowo, ładujących baterie akumulatorów.