Systemy zintegrowane z budynkami (BIPV)

BIPV (ang. Buliding Integrated Photovoltaics) – architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami – to jedna z najbardziej obiecujących form wykorzystania energii odnawialnej, pozwalająca na połączenie systemu generującego energię elektryczną z obiektami takimi jak domy mieszkalne, szkoły i biurowce.
Rozwiązanie to obecnie uważa się za przyszłość fotowoltaiki. Szczególnie na obszarach wielkich miast, gdzie nie ma wolnej przestrzeni dla instalacji innego typu, może to być jedyna możliwość wykorzystania energii odnawialnej.